Blog

Utrustning för sportskytte

Skytte är i dag relativt populärt i samhället. Det kan vara jaktskytte, luftgevärsskytte eller pistolskytte. Även sportskyttet börjar bli mer och mer populärt. Här skjuter man med riktiga vapen, vapen som även används vid till exempel jakt. Det gör att sporten kan vara farlig att hålla på med om man inte vet vad man gör. Dessutom krävs det en hel del utrustning för att man ska kunna träna och tävla i den. I de allra flesta fall kan man nämligen inte låna vapen på plats utan de måste man ha själv. Vilken utrustning och vilka gevär behövs egentligen?

Rätt kläder för sportskytte

Sportskytte kan utövas inomhus eller utomhus. Det vanligaste är dock att man är utomhus, framför allt på grund av ljudnivån samt av säkerhetsmässiga skäl. Det gäller alltså att man är bra klädd för att inte frysa eller svettas. Med bra fritidskläder kan man både röra sig smidigt, hantera vapnet säkert och koncentrera sig på skyttet utan att vara lika beroende av miljön och vädret runt omkring.

Hagelgevär

Om man vill tävla eller träna lerduveskytte är det främst hagelgevär som används. De har för det mesta två pipor som kan vara placerade sida vid sida eller ovanpå varandra. Ett hagelgevär avlossar ett skott men från det sprids ett flertal projektiler. Skottet kan därför träffa en stor yta och vara dödligt även på långt håll.

Gevär för korthåll

När det gäller skytte på kort håll används ofta ett gevär med kaliber 22. Man skjuter på 50 meters avstånd, och målet står stilla. Det kan finnas speciella krav på geväret beroende på var och i vilka klasser man vill tävla och det brukar skytteklubben ofta tala om.

Kulgevär för fältskytte

Inom fältskytte används ofta jaktgevär med kaliber 6,5. Man får använda ljuddämpare, och geväret får maximalt väga ni kilo. Geväret måste också vara av manuell repetertyp.

Krav för att skaffa vapen

Det krävs att man är medlem i en sportskytteförening för att man ska få köpa vapen och för att man ska få en licens för gevären. Man måste ha varit medlem ett visst tag och någon måste kunna intyga att man kan hantera vapen på ett säkert sätt.

Vapenskåp

För att man ska få skaffa vapen för sportskytte måste man ha en bra och laglig förvaring för dem. Det finns en hel del krav på vapenskåpet och de finns beskrivna i vapenlagen. Om man inte förvarar vapnen på rätt sätt, eller om man inte har licens kan polisen beslagta vapnen.

Ammunition

Även ammunitionen ska förvaras på ett säkert ställe, gärna åtskilt från vapnet men i värsta fall kan den förvaras i vapenskåpet. Det är dock viktigt att tänka på att man inte får ha patroner lösa hur som helst. Om man under en övning lägger en patron i fickan, måste man komma ihåg att ta ur den och lägga in den i sin förvaring, annars kan man bli fälld för vapenbrott och det kan få allvarliga konsekvenser.

Related Posts

You may like these post too

Egna vapen för skytte

En hand och en pistol

Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet

dot-blog