Blog

Sportskytte pistol

Olika typer av vapen inom skytte

Inom Sportskytte kan du använda olika vapen, dessa är uppdelade i olika klasser beroende på vikt samt andra krav. Kategoriseringen för pistolskytte, specifikt för precisionsskyttet, är A, B, C, R, L och M. Med en maxvikt på 1,4 kg är klasserna A, B, C och R som också har ett antal övriga krav. Gevärsskytte klassas på andra sätt. Det bästa för nybörjare är korthållsgevär, som finns i två olika varianter: standardgevär med en maxvikt på 5,5 kg, och frigevär, vilket det inte finns restriktioner för. Alla dessa vapen finns att köpa jaktaffärer samt i andra hand, på www.freedomfinance.se kan du söka och jämföra lån för att finansiera hobbyn. Om du inte vill köpa ditt egna vapen så kan du antingen låna eller hyra från din lokala skytteförening.

Omladdning av skyttegevär

Korrekt och säker hantering av sina vapen är väldigt viktigt vare sig du är ute på banan, i skogen eller i hemmet. Det är mycket viktigt att ha vapen i säkert förvar, många använder sig utan ett vapenskåp som finns att köpa på jaktaffärer eller i andrahand. Du kan förvara dina vapen på andra sätt så länge det anses lika säkert som att dom är förvarade i ett vapenskåp, detta kräver att förvaringen har 4 mm stålplåt, borrskyddat lås, sprängskydd och en del andra krav. Under transporten av dina vapen, till exempel när du ska till jakten eller målskyttet så ska du alltid ha med din vapenlicens då det är krav på detta enligt lag. Utöver förvaringen och transporten av ditt vapen så är det viktigt att du väntar med att ladda ditt vapen tills det ska användas samt att du kontrollerar att vapnet är säkrat och att ingenting finns i loppet. För att få tillstånd för antingen jaktvapen eller målskyttevapen så måste du antingen ta jägarexamen eller respektive vara en aktiv medlem i en skytteförening.

Skytte revolver med kulor

Related Posts

You may like these post too

Egna vapen för skytte

Ammunition på ett bord

Olika typer av ammunition inom skytte

dot-blog