Blog

En hand och en pistol

Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet

År 1977 grundades det svenska skytteförbundet, ur vilket det Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet så småningom växte fram. Förbundet står under IPSC, som står för International Practical Shooting Confederation. IPSC har funnits sedan 1976 och dess målsättning är att främja sportskyttets principer och reglera dess internationella utövande i syfte att bidra till säker vapenhantering och säkert skytte “bland personer med god karaktär och vandel.” I grenen har det ordnats tävlingar sedan 1950-talet och den har sedan dess spridit sig över flera kontinenter i världen. I Sverige är sportskytteförbundet idag ett livskraftigt förbund med flera professionella idrottare.

Ett gevär och dess förvaringsväska

Att dynamisk sportskytte blivit en populär hobby i Sverige är kanske inte så konstigt med tanke på att idrottsgrenen erbjuder utövaren många intressanta och varierande utmaningar. Flera olika typer av vapen kan användas, nämligen pistol, hagelgevär, gevär och miniatyrgevär. Även måltavlorna kan på olika sätt varieras, t.ex. genom att justera avståndet och synligheten till dem. Till det Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet hör idag över 100 föreningar. På förbundets hemsida hittar den intresserade lätt kontaktuppgifter till den egna lokala föreningen. Det är idag populärt att stärka vi-andan bland sina föreningsmedlemmar genom att sälja olika prylar, t.ex. väljer en del föreningar att satsa på nyckelband med tryck med föreningens logga. Många föreningar har en egen hemsida som man kan besöka för mer information.

Nyligen har idrottsgrenens existens hotats av nya EU-direktiv. Förbundet har gått emot förslaget av implementeringen av dessa direktiv i Sverige, eftersom de skulle innebära slutet för idrottsgrenen. Hur det går visar sig först längre fram, men man hoppas naturligtvis på att det även i framtiden ska finnas möjlighet att syssla med dynamiskt sportskytte i vårt land. SDS finns både på Facebook och Twitter. Även på hemsidan kan man ta del av aktuella nyheter, läsa om idrottarna inom grenen samt kolla in vem som blivit svenska mästare i de olika klasserna.

En blå EU-flagga

På förbundets hemsida presenteras svenska mästare i de olika klasserna från flera år tillbaka. Heta namn i den öppna klassen är bland andra Lars-Tony Skoog och Johan Hansen. De har båda lyckats vinna flera guldmedaljer de senaste 20 åren. I standardklassen är spridningen av vinnarna däremot något större, likaså i de övriga klasserna. Nämnvärt är att även kvinnor tävlar i dynamisk skytte. Exempelvis vann Cecilia Lindberg damernas standardklass 2017.

Related Posts

You may like these post too

Utrustning för sportskytte

Egna vapen för skytte

dot-blog