Blog

Bättre träffsäkerhet

Som skytt och speciellt om du tävlar i skytte, gäller det att kunna träffa i mitten av tavlan, för att få allra högsta poäng. Det finns olika faktorer som gör att man får till ett bra skott. Du kommer att kunna tal del av några tips och råd för att ökad din träffsäkerthet på tävlingar.

Alla skyttar vet att träffsäkerheten, att du har förmågan att sätta kulorna där du vill ha dem, är värt mycket i tävlingssammanhang. Att träna regelbundet är en stor fördel, samt att du tar hand om dina vapen och sköter om dem så att de är i ett skick som är perfekt.

Förberedelser

En skytt måste vara förberedd, både fysiskt och mental inför varje träning och tävling. Därför kan en kort och avslappnade promenad, samt att mjukat upp armarna, vara ett bra sätt att börja på inför ett skyttepass. Det gäller även att se till att andas ordentligt eftersom du mår bättre och kan lättare fokusera om blodet är syresatt ordentligt.

Dessutom behöver du ha förberett ditt vapen så att det är rätt inställt för den disciplinen som du ska skjuta i och ha rätt ammunition. Naturligtvis är det en självklarhet att ditt vapen ska vara rengjort och redo för att användas.

Koncentration

Att kunna koncentrera sig är en av nycklarna till att öka träffsäkerheten och då gäller det att inte tänka på annat. Ett bra sätt är att du har möjlighet att kunna stänga ute allt som händer och sker runt dig inför varje skott som du ska avlossa. Det är bara du, ditt vapen och målet som gäller helt enkelt!

Även den mentala biten av skytte är viktig och det är bra om du kan komma ihåg varje skott, oavsett om det är bra eller dåligt, för att sedan kunna analysera dem och reflektera över de saker som avviker i träffbilden.

Det allra bästa är att kunna föreställa sig, det vill säga att ha en bild i hjärnan över hur det perfekta skottet ska se ut och kunna plocka fram den bilden inför varje skott du ska avfyra. Efter varje träning/tävling så sätt dig ner en stund och reflekterar över hur det gick. Skriv gärna ner dina iakttagelser, för det är dem som gör att din träffsäkerhet kommer att bli bättre.

Andningen

Något som är mycket viktigt är att få till den rätta andningen. Under en minut andas människor ut och in cirka tretton gånger. En utandning är på cirka tre sekunder och det gäller att du tränar på att få en utandning som vara längre, för det är då du ska avlossa ditt skott.

Veta mer

Är det så att du vill veta mer om träffsäkerhet eller utrustning med mer, finns det mycket information på nätet som du kan ha nytta av. Titta på olika sajter så som Shopello eller liknade för att ta del av upplysningar om och inför ditt skytte.

Related Posts

You may like these post too

Sportskytte pistol

Olika typer av vapen inom skytte

En hand och en pistol

Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet

dot-blog