Blog

Sportskytte och säkerhet

 

När man ger sig i kast med sportskytte ska man givetvis tycka att det är kul och vara begeistrad över att få hålla i ett vapen, lära sig sikta m.m. Men A och O är att man har respekt för geväret, pistolen, ammunitionen och allt vad säkerheten runt omkring allt detta innebär.

Skyttekortet

Därför har man numera infört Skyttekortet, som ingår som en del i alla utbildningar och är till för att både öka tränarnas och skyttarnas medvetenhet och kunskap om vapen och ammunition. Detta kort får man när man uppnått 15 års ålder och har gått utbildningens studiecirkel där teorin spelar en viktig roll. Det är således ingen licens, utan mer ett bevis på att man är mogen nog att hantera ett vapen. Vill man utöva skytte utanför klubbens gränser, är detta kort obligatoriskt.

Som nybörjare tränar man alltid tillsammans med de andra medlemmarna och hålls under uppsikt av sin tränare. Allt är uppbyggt kring rutiner och trygghet och det är mycket viktigt att man följer de bestämmelser som satts upp. En positiv sida med sportskytte är att man lär sig disciplin och utvecklar sin mentala förmåga samt ett respektfullt agerande gentemot sin omvärld.

Related Posts

You may like these post too

Sportskytte – en av världens största sporter

Sportskytte och vapenlicens

dot-blog