Blog

Sportskytte och vapenlicens

 

Alla vapen kräver en vapenlicens om man ska använda dem utanför sin förening. Undantag gäller dock för vapen före år 1890. För att kunna inneha vapen eller utöva till exempel målskjutning så krävs en vapenlicens. Den ansöker man om hos polisen och den kostar ca 700 kronor.

För att kunna få sin vapenlicens måste man ha fyllt 18 år och inte haft några problem med lagen, d.v.s. stå i något brottsregister. För att skaffa ett jaktvapen fordras det att man har tagit jägarexamen. Om man utövar målskjutning måste man ha varit medlem i en skytteklubb i minst ett halvår. Skytteklubben måste även vara registrerad och godkänd hos Polismyndigheten.

Man måste även se till att man har ett godkänt vapenskåp som uppfyller alla säkerhetskrav så att ingen obehörig kan gå in och ta vapnet. All förvaring av vapnet/vapnen skall alltså alltid hållas under uppsikt och kontroll.

När man transporterar vapnet måste man ha med sig sin licens förutom om det är fråga om tävlingsskjutning eller övningsskjutning. Då räcker det med medlemskortet från föreningen alternativt tävlingslicens.

Att få sin licensansökan prövad tar lång tid, så det gäller att vara ute i god tid. Normalt kan det ta uppemot fyra månader.

Related Posts

You may like these post too

Westernskytte – för dig med krut

Luftpistolskytte

dot-blog