Blog

Sportskytteförbundets och Försvarsmaktens samarbete

 

Svenska Sportskytteförbundet har inte bara sporten att ansvara för. De har även ett samarbete med Försvarsmakten som fungerar som så att de skall utbilda duktiga skytteinstruktörer för Hemvärnet eller Försvarsmakten i Sverige. Utbildningen omfattar instruktioner i AK4:or och AK5:or och hitintills har man lärt upp 12 riksinstruktörer som i sin tur vidareutbildat 22 stycken skytteinstruktörer.

Man lär sig även att ta ett stort eget ansvar i utbildningen och att ta kontroll samt den grundläggande idén när man hanterar ett vapen – nämligen att träffa där man siktar. Denna viktiga grundidé tar man fasta på i alla andra utbildningar som erbjuds av förbundet samt förmågan att ta kontroll och behålla sitt lugn i alla situationer när man har ett vapen till hands. Att skjuta är inte bara en kul grej utan det innebär att ta ansvar för den som utför det. Det är således viktigt att inte missbruka sin ställning, utan istället utveckla sitt skytte och sin egen och omgivningens säkerhet.

Related Posts

You may like these post too

Att börja skjuta – hur gör jag?

Jonas Jacobsson – paralympisk guldmedaljör i sportskytte

dot-blog